Pirmsskola

Grupu audzinātājas un audzinātāju palīdzes 2018./2019. mācību gadā

"Zaķēnu" (1-3gad.) grupa - Imanta Zaļkalne, Eva Melbārde, palīdze Tatjana Kondratjeva

"Lācēnu" (4-5gad.) grupa - Agita Pētersone, Eva Melbārde, Arta Ziemane, palīdze Irina Kondratjeva

"Pūcēnu" (6 gad.) grupa - Sarmīte Kanašniece, Arta Ziemane, palīdze Silva Mīļā

Afisa Mamindiena 2018

Gaismaskalna putnu draugi

Gulbju klaigas ezerā, steidzīgi zosu kāši, strazdi un ķīvītes – visi rosīgi, jo ir pienācis pavasaris. Tas ir lielo darbu un cerību laiks. Turpinot rūpēties par putniem ne tikai ziemā, bet arī pavasarī, radās doma par jaunu putnu būrīšu gatavošanu. Aicinājām tēvus un vectēvus iesaistīties un atbalstīt šo ideju. Pateicoties atsaucībai un prasmīgām rokām, putniem tagad būs septiņi jauni būrīši. Paldies sakām Rainera tētim Valdim; Artūra un Kaspara tētim Agnim; Valtera un Teodora tētim Aināram; Jēkaba tētim Jānim; Zanes tētim Arnim; Amandas vectēvam Aldim. Putniņu jaunos mājokļus skolas parka kokos izvietoja mājturības skolotājs Guntars un devītās klase zēni. Paldies arī viņiem! Esam priecīgi par kopīgi padarītu darbu.

 Pirmsskolas skolotājas Eva un Maija