Skolotāji

Inguna Kondratjeva - skolas direktore, matemātikas skolotāja, 7. klases audzinātāja

Inga Boškina - direktores vietniece izglītības jomā, informātikas skolotāja

Laila Legzdiņa - direktores vietniece audzināšanas jomā, mūzikas skolotāja

Rihards Bergs - sociālo zinību skolotājs

Guntis Dzirkalis - Latvijas vēstures un pasaules vēstures skolotājs

Ligita Garsele - sākumskolas skolotāja, 2. klases audzinātāja 

Aiga Gartmane - vizuālās mākslas skolotāja

Maruta Ģingule - latviešu valodas un literatūras skolotāja

Danute Mazure - sākumskolas skolotāja, 1. klases audzinātāja

Anda Mežinska - fizikas skolotāja

Edgars Mežinskis - matemātikas skolotāja

Vija Mežīte - angļu valodas skolotāja

Rita Puķīte - sākumskolas, matemātikas skolotāja, 3. klases audzinātāja

Guntars Purgalis - sporta, mājturības un tehnoloģiju skolotājs, 8. klases audzinātājs

Dace Sēne - mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Ruta Spuņģe - dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas skolotāja

Solvita Strautiņa - sākumskolas, ģeogrāfijas, krievu valodas skolotāja, 4. klases audzinātāja

Sarmīte Kanašniece - pirmsskolas skolotāja

Eva Melbārde - pirmsskolas skolotāja

Agita Pētersone - pirmsskolas skolotāja

Imanta Zaļkalne - pirmsskolas skolotāja

Arta Ziemane - pirmsskolas skolotāja