Skolas padome

SKOLAS PADOMES SASTĀVS

2018./2019. mācību gadā

Vecāku pārstāvji:

   PII 1-3 gad.: Dzirkstīte Fūrmane, Valdis Fūrmanis, Aivars Fūrmanis

   PII 3-4 gad.: Līga Čerņavska, Agnis Reinvalds

   PII 5-6 gad.: Liene Voitčonoka, Nauris Ozols, Mareks Valtiņš

   1. klase: Aija Kursīte

   2. klase: Gundega Škirikova, Laura Bikovska

   3. klase: Baiba Meļķe, Mārīte Petrova

   4. klase: Vita Švēde, Jānis Švēde, Raisa Jablonska

   5. klase: Zigmunds Pauliņš

   6. klase: Sarmīte Šuksta

   7. klase: Ina Ruzankina, Inese Ziemane

   8. klase: Sarmīte Boža, Ieva Mieze

   9. klase: Inguna Ozola

Direktore: Inguna Kondratjeva

Skolotāju pārstāves: Inga Boškina, Maruta Ģingule

Pirmsskolas grupu pārstāve: Imanta Zaļkalne

Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji: Patrīcija Fūrmane, Rendija Ziemane

Beverīnas novada pašvaldības pārstāve: Inga Čama

Skolas padomes priekšsēdētāja: Baiba Meļķe

Skolas padomes priekšsēdētājas vietniece: Raisa Jablonska

Protokoliste: Inguna Ozola

Protokolistes vietniece: Inga Boškina