Eko skolas NOTIKUMI

ricibu dienas 


 

Ūdens dienas Trikātas pamatskolā.


 

No 3. Līdz 7.novembrim Trikātas pamatskolā norisinājās dažādas aktivitātes saistībā ar ūdeni, Ekoskolas programmas Rīcību dienu ietvaros.

 

Skolēni bija ļoti aktīvi un aizrautīgi iesaistījās dažādās aktivitātēs. 1.,2., un 3.klases skolēni izpētīja upi Abuls, kas atrodas skolas tuvumā un no plastilīna veidoja tās maketu. 4. un 5.klases skolēni bija visčaklākie, jo satīrīja ceļmalas upes un ezera krastā, uzskaitot atkritumu veidus un daudzumu. Visvairāk zemē ir bijis nomests plastmasa un papīri. Skolēni veidoja informatīvus plakātus. 6.klases skolēni pētīja pH līmeni Trikātas ezerā. Kā izrādās, ūdens ir tīrs. Savukārt 7.klases skolēni uzskaitīja ēku skaitu ap Trikātas ezeru un izpētīja vai netiek ezerā iepludināti netīrie ūdeņi un piesārņots krasts. 8. un  9.klases skolēni veica aptauju par dažādiem jautājumiem, saistībā ar ūdeni. Arī pirmskolas bērni iesaistījās aktivitātēs, zīmējot Abula upi.

 

Rīcību dienu noslēgumā Ekoskolas pārstāvji – Alberts, Monta un Līga pirmskolas grupiņā stāstīja un kopīgi veica eksperimentus par ūdens piesārņošanu.

 

Visu klašu paveiktie darbiņi ir apskatāmi skolas zālē.

 

 Paldies klašu audzinātājām: Montai, Marutai, Ingai un skolotājai Mārītei.

 

Skolotājas :Iveta, Solvita, Ilze

 


 

 

Rudens sēņu meklējumos

   Mums, 5. klases skolēniem, audzinātāja Maruta piedāvāja kādā skaistā, saulainā piektdienas pēcpusdienā doties uz mežu sēņot. Mēs piekritām. Nevarējām vien sagaidīt 5.septembri, jo tā ir tā diena, kad mēs braucam uz mežu.

Pats pirmais, ko mēs izdarījām, mēs paslēpām skolas somas aiz lielā koka un paņēmām groziņus. Tad devāmies iekšā Strenču silā un sākām meklēt sēnes. Viens pēc otra mežā iesaucās: ”Atradu!” Bija arī jautājumi: „Kā šo sēni sauc? Vai tā nav indīga?” Kad gājām pa ceļu, mēs ieraudzījām zalkti, un Alberts bija tik drosmīgs, ka pieskārās čūskai. Viscītīgākā sēņotāja bija Paula, viņai ātri vien spainītis bija pils ar bērzlapēm. Viņa atrada arī lielu kāda dzīvnieka kaulu.

    Tā bija laba diena, mēs vēl izskrējāmies, un, kad sēņotājiem bija pilni grozi, tad sākām lēnītēm iet atpakaļ. Kad nonācām pie lielā koka, tad mums bija pikniks.

Tā bija ļoti, ļoti jauka diena.

Zaiga Eglīte, 5. klases skolniece