Brīvlaiki

Papildu brīvdienas 1. klases izglītojamajiem – no 2019. gada 4. februāra līdz 8. februārim. 

 

Izraksts no MK Noteikumiem par 2018./2019.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku (19.12.2017. MK noteikumi nr. 763)

Mācību gads sākas 2018. gada 3. septembrī.

Mācību gads beidzas

  *1.–8. klases izglītojamajiem 2019. gada 31. maijā.

  *9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads beidzas 2019. gada 14. jūnijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

  *pirmais semestris ilgst no 2018. gada 3. septembra līdz 2018. gada 21. decembrim;

  *otrais semestris sākas 2019. gada 7. janvārī un ilgst līdz mācību gada beigām.

Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

  *rudens brīvdienas – no 2018. gada 22. līdz 26. oktobrim;

  *ziemas brīvdienas – no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;

  *pavasara brīvdienas – no 2019. gada 11. līdz 15. martam;

  *vasaras brīvdienas 1.–8. klases izglītojamajiem – no 2019. gada 3. jūnija līdz

    2019. gada 30. augustam;